Ετικέτες προβολής προϊόντων

Χρησιμοποιούμε άριστης ποιότητας αυτοκόλλητο υλικό των κορυφαίων οίκων του εξωτερικού όπως : πλαστικό Ρ / Ε, Ρ / Ρ χαρτί illustration ή mat semi gloss θερμικά χαρτιά Εco, Semi Top, Top και Τop Deep Freeze καθιστώντας έτσι τις ετικέτες μας κατάλληλες για όλες τις πιθανές χρήσεις στους κλάδους Τροφίμων, Ποτών, Καλλυντικών, Φαρμάκων, Λιπαντικών, Αλλαντικών, Απορρυπαντικών κ.α.

Διαθέτουμε μηχανές που παρέχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης έως και 9 χρωμάτων σε μια ετικέτα τη δυνατότητα χρυσοτυπίας - ασυμοτυπίας και  χρήσης βερνικιού.

Ετικέτες Τροφίμων-Ποτών
Ετικέτες απορυπαντικών
Ετικέτες καλλυντικών
Ετικέτες λιπαντικών