Θερμικές ετικέτες

Η  εταιρεία μας εκτός των άλλων αναλαμβάνει με την ίδια συνέπεια και ποιότητα και την εκτύπωση
θερμικών ετικετών
για ζυγίστηκες μηχανές όλων των τύπων σε καθετοποιημένες παραγωγές.